A Vállalkozók Esztergomért Egyesület ismét tenni kíván Esztergomért

2016. 05. 26. 13:38

Az Egyesület 2006-os megalakulása óta aktívan részt vesz a város életében. Nyilvános szakmai programokat, pénzügyi támogatást nyújtott a városoktatási, művelődési intézményeinek, civil szerveződéseinek, így sportegyesületeknek, kulturális egyesületeknek, alapítványoknak, társadalmi intézményeknek, díjakat alapított, illetve ezek átadására méltó kereteket biztosított.

Az Egyesület az elmúlt tíz év folyamán szem előtt tartotta az együttműködés fontosságát a mindenkori városvezetéssel. A 2014 évi Önkormányzati választásokat követően a 9. Közgyűlésre meghívtuk városunk újonnan megválasztott Polgármesterét Romanek Etelkát, hogy megismertessük az Egyesület eredményeivel és jövőbeni terveivel.

A Vállalkozók Esztergomért Egyesület arra tett ígéretet, hogy az Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően a rendelkezésére álló eszközökkel támogatja a város megújulását célzó törekvéseket E célunk megvalósítása érdekében az Egyesület ez év elején „Lokálpatrióták Esztergomért” címmel szakmai fórumot hirdetett meg, melyre olyan esztergomi lokálpatriótákat is meghívott, akik nemcsak szakmai tudásukkal, de a városért tett eddigi tevékenységükkel is kivívták a városlakók, így az Egyesület tagjainak is tiszteletét. Terveink szerint az április 14-én, közel ötven fővel megtartott szakmai fórum nem egyszeri esemény az Egyesület életében, terveink között szerepel a párbeszéd folytatása melynek érdekében létrehoztunk az Egyesület honlapján egy zárt fórumot, mely alkalmas lesz arra, hogy városunk fejlődéséért tenni akaró polgárok javaslatokat, újszerű kezdeményezéseket fogalmazzanak meg, melyeket az Egyesület szakmai véleményezés után eljuttat a mindenkori városvezetés számára. A fórum-felület elkészült, így rövidesen megindulhat a közös munka!

Esztergom, 2016. május 24.

Vállalkozók Esztergomért Egyesület


 Sasvári Géza elnök elhangzott nyitóbeszéde:

Szeretettel köszöntöm

  •  Bánhidy László Urat, Esztergom Város alpolgármesterét,
  •  Dr Fórián Istvánt Urat, az ILSA Innovációs Egyesület elnökét,
  •  Philipp Frigyes Urat, Esztergom Város főépítészét,
  •  Dr. Mosoni Eszter Asszonyt, házigazdánkat, a Hotel Grante vezetőjét, tulajdonosát, egyesületünk elnökségi tagját,
  •  a Vállalkozók Esztergomért Egyesület és az ILSA Innovációs Egyesület tagjait,
  •  és minden megjelent vendégünket.

Tisztelt Alpolgármester Úr, kedves vendégeink!

Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat!

Reményeink szerint a mai találkozó egy több éves, a városért végzett közös munka első állomása lesz.

1. Mint a jelen rendezvény egyik szervezője ezúton szeretném röviden bemutatni egyesületünket. Éppen tíz éve, 2006. nyarán alakult meg a Vállalkozók Esztergomért Egyesület. Az előkészítő munka eredményeként 2006. június 20-án közel félszáz vállalkozás képviselője közös akarattal hozta létre egyesületünket, mely tagjai között tudhatja Esztergom és térsége több, meghatározó jelentőségű vállalatát, és számos Esztergomban dolgozó egyéni vállalkozót.

Az Egyesület tagja többek között a Magyar Suzuki ZRt., a TS Connectivity, az Eurasia Sped Kft., a Diamond Electric Magyarország Kft., a Grante ZRt., valamint a Spori Printv Kft. is. A tagok között esztergomi mikro- és kisvállalkozások, valamint szakmai egyesületek is megtalálhatók.

Egyesületünk 2008. évtől Közhasznúsági minősítéssel rendelkezik.

A tagokat delegáló vállalkozások döntő többsége, magyar tulajdonú és esztergomi székhelyű. Egyesületünk tagjai több mint 5.000 főnek biztosítanak munkahelyet, ezen dolgozók zöme Esztergomban és térségében él. Az Egyesület 2006-os megalakulása óta aktívan részt vesz a város életében. Nyilvános szakmai programokat, pénzügyi támogatást nyújtott a város oktatási, művelődési intézményeinek, civil szerveződéseinek. Támogatott olyan közérdekű városi programokat, amelyek az Egyesület anyagi támogatása nélkül egyáltalán nem, vagy csak részlegesen valósulhattak volna meg.

Díjat alapított:
- a város gazdaságfejlesztésében kiemelkedő szerepet játszó személyek részére,
- valamint Esztergom város oktatásában, kulturális életében meghatározó szerepet játszó személyek méltó elismerése céljából.

2. Egyesületünk fő célkitűzései között szerepel:

- vállalkozók összefogása, működésük eredményesebbé tétele,
- Esztergom város és régiója gazdasági és társadalmi fejlődésének elősegítése.

Célunk, hogy szakmailag megalapozott, a városban élő̋, dolgozó polgárok és vállalkozások érdekeit szolgáló racionális döntések szülessenek, együttműködve a mindenkori városvezetéssel.

3. Az elmúlt időszakban többször találkozhattunk Polgármester Asszonnyal, aki egyeztetéseink alkalmával nyitottságról és problémamegoldó hozzáállásról tett tanúbizonyságot.

Örömmel tapasztalhattuk, hogy Polgármester Asszony és városunk Főépítésze összefogásra törekednek, a városunkban élőket közvetlenül szólítják meg. Ezen találkozók alkalmával a megjelentek kötetlenül, szabadon mondják el véleményüket, javaslataikat. Egy ilyen lakossági fórumon személyesen győződhettem meg munkájuk hatékonyságáról, lelkes kezdeményezésük lendületéről.

4. Városunk vezetőinek és egyesületünk célkitűzéseinek közös tartalma meggyőzött minket arról, hogy segítsük az önszerveződő „Együttgondolkodni Szándékozó Szakemberek Találkozójának”, az „Esztergomi Lokálpatrióták Fórumának” létrejöttét.

Célunk, hogy a lakossági meghallgatásokon elhangzottakat az egyes szakterületek – pl.: egészségügy, oktatás, szociális ellátás, ipar, kultúra, idegenforgalom stb. – szakembereinek véleményével egészítsük ki, így szakmailag is hasznos részeseivé válhassunk a jövő Esztergoma építésének. Reményeink szerint jelen első találkozásunkat a városunkat érintő kérdésekhez kötődő, rendszeres szakmai események sora fogja követni, melyeket készek vagyunk összefogni, koordinálni.

5. Valamivel több, mint félszáz lokálpatrióta szakember szinte azonnal igent mondott a Főépítész Úr által megkezdett együttgondolkodásba való bekapcsolódásra. Ezek után már „csak“ egy olyan profi szervezetre volt szükségünk, amelynek komoly tapasztalatai vannak projektmenedzsmentben, szervezetfejlesztésben, szervezésben. Így találtunk rá az ILSA Innovációs Egyesületre (http://ilsa.hu/), melyben a Vállalkozók Esztergomért Egyesület alapító tagja, és jelenlegi tiszteletbeli elnöke, Dr. Fórián István Úr az elnök.

6. Együttgondolkodásunk 1. alkalmának napirendjét a következő pontokban szeretném előterjeszteni:

6.1 Az ILSA Innovációs Egyesület bemutatása

Felkért előadó: Dr. Fórián István Úr, szervezeti elnök

6.2 A városunkra vonatkozó főépítészi elképzelések, nyitott kérdések

Felkért előadó: Philipp Frigyes Úr, Esztergom Város Főépítésze

6.3Tématerületek meghatározása, beszélgetés

Köszönöm a figyelmüket!

 


Az eseményen készült fényképek itt tekinthetőek meg.

 

A találkozónak a Hotel Grante adott otthont.