Női Vállalkozók Egyesülete

A Női Vállalkozók Egyesülete 1993 óta tevékenykedik, 2006 - óta bíróságon bejegyzett közhasznú szervezet.

Az egyesületet öt fős elnökség irányítja.

Elnök: Vecskó Judit

Elnökség:Lengyel Szilvia, Molnár Lajosné, Sándor Bernadett, Tóth Istvánné

Mai világunkban egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az esélyegyenlőség szempontjai. Ma már nem lehet olyan uniós pályázatot írni, amelyben rá ne kérdeznének az un. „horizontális" célok érvényesítésére. Ezek között találjuk a nők foglalkoztatását. Míg azonban a legtöbb pályázatban ezek kényszeredett válaszokat szülnek, addig mi a gyakorlatban, napi szinten dolgozunk a nők érvényesüléséért.

15 évvel ezelőtt indult az a kezdeményezés, amelynek célja a rendszerváltás utáni Magyarországon vállalkozóvá váló nők segítése volt. Az ötletgazda a Soros Alapítvány volt. Még ugyanabban az évben - 1993 -ban - egy budapesti konferencián magyar, cseh, horvát, szlovák, ukrán, lengyel, jugoszláv tagokkal megalakult a Közép-Európai Női Vállalkozók Akadémiája /CEBWA/, amelynek magyarországi partnerszervezete a budapesti székhelyű BB Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és az Esztergomi Ipartestület volt. Rendszeresen szerveztünk szakmai találkozókat 1999-ben Magyarországon, 2000-ben Szlovákiában, 2001-ben Szerbiában, 2002-ben Lengyelországban.

Később a magyarországi szervezet magja az esztergomi csoport lett a BB Alapítvány koordinálásával.

Számos képzést szerveztünk tagjainknak, internethasználatról, időgazdálkodási tréninget, növekedésmenedzsment témában, kiállításokon, vásárokon való részvételről stb. A képzéseken és tapasztalatcseréken kívül rendszeresen összejövünk, információcserével, pályázatírással tanácsadással segítjük egymás munkáját. Sort kerítettünk karitatív akcióra, pl. 2004-ben egy kamion /14 t./ Ausztriából származó használt ruhát osztottunk szét az arra rászorulóknak. Ezzel azóta is rendszeresen segítjük a környék iskoláit.

2005-ben elhatároztuk, hogy tevékenységünket önálló szervezeti formába öntjük, létrehoztuk egyesületünket 20 vállalkozó nő alapítóval. A szervezetet 2006-ban jegyezték be, közhasznú minősítéssel, elnöke Vecskó Judit, az alapító Gál Kálmánné az Ipartestület helyi elnökeként koordináló feladatokat lát el.

Céljaink:

A vállalkozással kapcsolatos egészségmegőrzés, nevelés, oktatás, szakképzés, kulturális rendezvények szervezlése, kulturális örökség megóvása, környezetvédelem, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbség segítése.

„ Egyesületünk a gyengébb nem erősítéséért"